كل عناوين نوشته هاي جمال رضايي اوريمي

جمال رضايي اوريمي
[ شناسنامه ]
کشمکش فرزندان و همراهان در اورژانس ...... شنبه 98/6/23
کمکهاي اوليه هنگام رفتن جسمي به داخل گوش ...... جمعه 98/6/8
ديدار با پهلوان امامعلي حبيبي، قهرمان اسطوره اي کشتي دنيا ...... جمعه 98/6/8
معرفي آثار مهدي محمودي کارشناس ارشد پرستاري اورژانس 115 قايمشهر ...... جمعه 98/6/8
وقتي تيلر به کمک اورژانس مي آيد ...... چهارشنبه 95/4/23
اندر حکايات موتورسواران در اورژانس ...... چهارشنبه 95/4/23
داستان رگ گيري در اورژانس ...... چهارشنبه 95/4/23
36 ساعت در پايگاه اورژانس ارطه ...... سه شنبه 95/1/17
ماجراي عروس و مادر شوهر ديکلوفناکليزه شده ...... چهارشنبه 95/1/11
  ==>   ليست آرشيو شده ها